th Thai

กรีนช๊อปฟอร์ยู ร้านค้าสินค้าออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “สินค้าปลอดภัย” โดยบริษัท โมเน่ มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
เราคือ…ศูนย์กลางรวบรวม ข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ การแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการจากแบรนด์ดีๆ ของประเทศไทย อาทิ ของใช้ภายในบ้าน สินค้าเกษตร สินค้าหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์อาหารสินค้ากลุ่ม Eco friendly หรืออื่นๆ เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้บริโภคทั่วโลกที่ใส่ใจ และเลือกสรรสิ่งที่ดีมีคุณภาพสำหรับตัวเองและครอบครัว

Green

Promotions